AKADEMIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI


W związku z realizacją przez naszą placówkę projektu "Akademia Wiedzy i Umiejętności" otrzymaliśmy wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć obejmujących swym zakresem nauki przyrodnicze: przyrodę, chemię, fizykę. Zakupione pomoce wpłyną na podniesienie kompetencji edukacyjnych uczniów oraz na atrakcyjność zajęć.


Comments are closed.