MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII


  9.06.2018r. odbył się szkolny konkurs pod hasłem "Mały mistrz ortografii".
  Wzięli w nim uczniowie klas I i III.
  Celem konkursu było:
 • promowanie poprawnej pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną,
 • wyrabianie nawyku korzystania z reguł poprawnej pisowni,
 • poszerzenie zainteresowania kulturą i językiem polskim,
 • motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii,
 • kształcenie czujności i spostrzegawczości ortograficznej,
 • uświadomienie dzieciom aktualnego poziomu ich osiągnięć w zakresie poprawności ortograficznej,
 • wdrażanie do respektowania zasad „zdrowej rywalizacji”,
 • wyłonienie szkolnego Małego Mistrza Ortografii.
  Konkurs miał formę sprawdzianu, składającego się z krótkiego dyktanda oraz różnych łamigłówek.
  Sprawdzian był dostosowany do wieku uczniów.
  Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: pani Barbra Smacha, pani Małgorzata Hajnisz, pani Halina Kowalowa.
  Komisja konkursowa dokonała szczegółowego sprawdzenia prac konkursowych, a następnie wyłoniła zwycięzców konkursu:
 • I miejsce - Maja Podlasiak - klasa III
 • II miejsce - Oliwia Łukasiewicz - klasa II
 • III miejsce - Anna Wiśniewska - klasa III.
  Laureatki otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.


Comments are closed.