„ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ”


13.10.2016 r., z okazji Święta Edukacji Narodowej, w naszej szkole odbyła się akademia, w której uczestniczyli wszyscy pracownicy szkoły oraz dzieci przedszkolne i uczniowie klas 0-VI. Część artystyczną przygotowały klasy II, IV i V oraz zespół wokalno-taneczny "Dzwoneczki" pod kierunkiem pań: Grażyny Kanafoskiej, Jolanty Wojtałowicz i Sylwii Sośnickiej. Nie zabrakło pełnych  humoru scenek i piosenek, a także tańców. Uroczystość zakończyła pani dyrektor Małgorzata Hajnisz, która podziękowała wszystkim pracownikom za ich zaangażowanie. Nauczycielom natomiast życzyła dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 


Comments are closed.