DZIEŃ BABCI I DZIADKA


Tradycją naszej szkoły, na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych są obchody Dnia Babci i Dziadka. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla seniorów. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. 27.01.2016r. zorganizowaliśmy z tej okazji wspaniałą uroczystość, na którą licznie przybyli zaproszeni goście. Przedszkolaki zaprezentowały piosenki i wiersze, pierwszoklasiści wystąpili z repertuarem wokalno-tanecznym a uczniowie klas II, III, i V zaprezentowali inscenizacje i przedstawienia teatralne. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz wschodnich sztuk walki, przygotowany przez młodych członków Klubu Karate w Ścinawie. Były także liczne życzenia składane przez dzieci i tradycyjne 100 lat. Babcie i Dziadkowie nagrodzili występy młodych artystów gromkimi brawami. Na zakończenie imprezy pani Dyrektor Małgorzata Hajnisz złożyła Seniorom życzenia, po czym wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców naszych uczniów.Comments are closed.