CZY POTRAFIŁBYŚ URATOWAĆ SWOICH BLISKICH, GDYBY ZASZŁA TAKA KONIECZNOŚĆ?


W Polsce każdego roku umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. To od pierwszej pomocy, udzielonej natychmiast przez świadków zdarzenia, czy jest to wypadek drogowy, zatrzymanie krążenia, zadławienie, oparzenie czy też złamanie lub skręcenie, zależy przeżycie poszkodowanych oraz dalsze rokowanie w leczeniu. To te pierwsze chwile często decydują o późniejszym stanie poszkodowanego, gdyż już po 4-5 minutach, z powodu braku tlenu następują nieodwracalne zmiany w mózgu! Ponieważ statystycznie każdy człowiek co najmniej 3 razy w życiu jest świadkiem wypadku i stawia czoła sytuacji, w której od jego umiejętności udzielania pomocy zależy czyjeś zdrowie i życie, 4.11.2015r. zorganizowaliśmy dla rodziców naszych uczniów szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem pierwszego, w tym roku szkolnym, spotkania było przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Tematyka szkolenia obejmowała zasady postępowania z osobą nieprzytomną oraz resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem defibrylatora AED. Fachowych porad udzielali strażacy: Piotr Łukasiewicz z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz Joanna Borodycz, Kamil Koziarz i Marcin Worek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymowej.Comments are closed.