Radosna Szkoła w Tymowej


W  kwietniu 2011r., w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” powstało w Szkole Podstawowej w Tymowej miejsce zabaw. Pomieszczenie o powierzchni 40 m2 znajduje się na parterze. W sali zostały odmalowane ściany, położone panele, zamontowane drabinki i lustra. Wygospodarowano miejsce do wypoczynku, zajęć ruchowych oraz zajęć rozwijających zainteresowania dzieci. Za kwotę 5629 zł zakupiono pomoce, które pozwolą uczniom aktywnie spędzać czas w szkole, niwelować nieprawidłowości w rozwoju ruchowym, wspomagać rozwój intelektualny. Salę wyposażono również w komputer wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „KidSmart”.


Comments are closed.