II Gminy Konkurs Kolęd w Tymowie


W dniu 16 grudnia 2009 roku w Szkole Podstawowej w Tymowej odbył się II Gminny Konkurs Kolęd Szkół Podstawowych pt ?Pokolędujmy Razem?. W konkursie wzięli udział uczniowie z Szkoły Podstawowej w Tymowej i Szkoły Podstawowej ze Ścinawy. Niestety z powodu choroby na konkurs nie dojechali uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Zaborowa.

W tym roku w jury konkursu zasiedli: Burmistrz Ścinawy Pan Andrzej Holdenamjer, Pani Grażyna Madkowska-Rudomino Kierownik Referatu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki, Pani Grażyna Gosławska Dyrektor Miejsko-Gminej Biblioteki Publicznej w Ścinawie, Pan Zdzisław Francuz dyrygent Męskiego Chóru Górniczego z Lubina oraz ks. Zbigniew Buła.

W konkursie wzięło udział łącznie 10 wokalistów, których podzielono na dwie kategorie. W pierwszej kategorii znaleźli się uczniowie klas I ? III, a w drugie grupie uczniowie klas IV-VI. Po długiej i bardzo burzliwiej naradzie, jury podjęło decyzje o przyznaniu trzech pierwszych lokat. I w kategorii klas I ? III: I miejsce zajęła Anna Mazurkiewicz, II miejsce ex equo zajęli Aleksandra Brycka i Paweł Kostyszak, a III miejsce zajęła Gabriela Kłak. W kategorii klas IV ? VI: I miejsce zajęła Daria Rott, II miejsce ex equo zajęły Eliza Rott i Anna Kujtkowska, natomiast III miejsce ex equo zajęły Mariola Majewska i Klaudia Kogut.

Nagrody wszystkim wyróżnionym wręczył osobiście Burmistrz Ścinawy Pan Andrzej Holdenmajer. Po wręczeniu nagród głos zabrał Pan Zdzisław Francuz, który udzielił młodym wokalistom cennych i fachowych uwag, gdzie popełniali błędy oraz jak mogą ich uniknąć w przyszłości.Comments are closed.